Zorginspectie

Om een woonzorgcentrum in Vlaanderen te mogen uitbaten, moet het eerst een erkenning krijgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hiervoor moeten woonzorgcentra voldoen aan erkenningsnormen. Deze normen omvatten voorwaarden zoals hoeveel gekwalificeerd personeel er aanwezig moet zijn, welk comfort en dienstverlening een woonzorgcentrum minimaal dient aan te bieden,…

Om erkend te blijven, ondergaan alle woonzorgcentra regelmatig inspecties. Deze worden uitgevoerd door de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op basis van hun inspectie stelt de afdeling Zorginspectie een inspectieverslag op. Dit verslag bestaat onder andere uit een toelichting over welke elementen aan bod kwamen (niet alle elementen uit de regelgeving komen tijdens alle inspectiebezoeken aan bod), naleving regelgeving en aandachtspunten. Aandachtspunten gaan niet over aspecten die in de regelgeving vermeld staan, het zijn suggesties / adviezen van de zorginspectie. Het inspectieverslag wordt verspreid naar het woonzorgcentrum en Agentschap Zorg en Gezondheid.

Indien er door de afdeling Zorginspectie tekortkomingen worden geformuleerd, stelt het woonzorgcentrum een remediëringsplan op waarin het aantoont hoe de tekortkomingen zullen worden aangepakt en de kwaliteit zal verbeteren. De uitvoering van dit remediëringsplan kan worden gecontroleerd door Zorginspectie en wordt ook teruggekoppeld naar het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ons kwaliteitsbeleid