Tevredenheidsbevragingen

Ook wij vinden het bevragen van de bewoner zelf uitermate belangrijk. De gebruiker is immers de persoon bij uitstek om te weten te komen waar ze al dan niet tevreden over zijn en welke wensen en verwachtingen ze hebben.
Om de drie jaar bevragen we daarom systematisch onze bewoners en gebruikers van onze woonzorgcentra, assistentiewoningen en dagverzorging.
Om de neutraliteit en betrouwbaarheid van deze bevraging te garanderen, wisselen we tussen de verschillende voorzieningen van het WoonZorgCollectief medewerkers uit die deze enquêtes afnemen. 

Ons kwaliteitsbeleid