Tevredenheidsbevragingen

Ook wij vinden het bevragen van de bewoner zelf uitermate belangrijk. De gebruiker is immers de persoon bij uitstek om te weten te komen waar ze al dan niet tevreden over zijn en welke wensen en verwachtingen ze hebben.
Om de drie jaar bevragen we daarom systematisch onze bewoners en gebruikers van onze woonzorgcentra, assistentiewoningen en dagcentra.
Om de neutraliteit en betrouwbaarheid van deze bevraging te garanderen, wisselen we tussen de verschillende voorzieningen van het WoonZorgCollectief medewerkers uit die deze enquêtes afnemen. De geanonimiseerde resultaten van de tevredenheidsbevragingen vindt u hieronder:


10 Woon- en zorgcentra voor ouderen in de provincie Antwerpen

Het WoonZorgCollectief is een samenwerkingsverband tussen de tien bovenstaande voorzieningen. Deze voorzieningen zetten zich samen in om ouderen een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening te bieden in een aangename woon- en leefomgeving en om een fijne werkplek te zijn voor al haar medewerkers en vrijwilligers.