De elf voorzieningen van het WoonZorgCollectief streven dezelfde doelstellingen na, namelijk het realiseren van een kwaliteitsvolle zorg voor ouderen en een fijne werkplek voor medewerkers. Samenwerken doen we concreet door:
blokje1Respect voor eigenheid
Deze samenwerking heeft niet als doel te kopiëren maar wel om respect op te brengen voor verscheidenheid en de differentiatie te zien als een meerwaarde.

blokje2Elkaar inspireren
Samenwerken inspireert en stimuleert elkaar.

blokje3Ervaringen uitwisselen
Via beleidscellen, intervisiegroepen, gemeenschappelijke overlegmomenten, …

blokje4Elkaar helpen
Onze elf voorzieningen helpen elkaar door medewerkers en expertise uit te wisselen, door materiaal uit te lenen, door gezamenlijk dossiers te behandelen, …

blokje5Samen sterk
Door onze krachten te bundelen en onze troeven te delen staan we sterk, kunnen we meer bereiken en hebben we een relevante stem in de maatschappij.

blokje6Open sfeer en communicatie
In alle openheid kan men zijn mening kenbaar maken en dit zowel over geboekte successen als over valkuilen en ontgoochelingen.

blokje7Samenhorigheid
Onze werking straalt dynamiek en energie uit, maar anderzijds creëren we ook een gevoel van veiligheid en stabiliteit.

blokje8Samen dingen doen
Door de schaalgrootte kunnen activiteiten gemeenschappelijk georganiseerd worden.

blokje9Benchmarking
Niet om een ranking van de “best presterende” te bekomen, wel om van elkaar te leren en iedereen naar een hoger niveau te tillen.

blokje10Blik op de toekomst
De samenwerking tussen onze elf voorzieningen is een noodzakelijke basis om klaar te staan voor de toekomst.
Er is een sterk team nodig om mee te werken, na te denken en beslissingen te nemen.

Met onze elf voorzieningen, waar 900 medewerkers zich dagdagelijks met heel veel goesting inzetten, zijn we ervan overtuigd over zo een sterk team te beschikken!


10 Woon- en zorgcentra voor ouderen in de provincie Antwerpen

Het WoonZorgCollectief is een samenwerkingsverband tussen de tien bovenstaande voorzieningen. Deze voorzieningen zetten zich samen in om ouderen een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening te bieden in een aangename woon- en leefomgeving en om een fijne werkplek te zijn voor al haar medewerkers en vrijwilligers.