De exit enquête is een vragenlijst die we een tweetal maanden na het overlijden van een bewoner van het woonzorgcentrum aan de familieleden bezorgen. We peilen naar de ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens het verblijf van hun familielid in de voorziening.
De vragen gaan zowel over de zorg- en dienstverlening als over de infrastructuur en de inspraakmogelijkheden.
De resultaten geven dus een beeld hoe de familieleden van onze bewoners de zorg- en dienstverlening hebben ervaren.


10 Woon- en zorgcentra voor ouderen in de provincie Antwerpen

Het WoonZorgCollectief is een samenwerkingsverband tussen de tien bovenstaande voorzieningen. Deze voorzieningen zetten zich samen in om ouderen een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening te bieden in een aangename woon- en leefomgeving en om een fijne werkplek te zijn voor al haar medewerkers en vrijwilligers.