Exit enquête

De exit enquête is een vragenlijst die we een tweetal maanden na het overlijden van een bewoner van het woonzorgcentrum aan de familieleden bezorgen. We peilen naar de ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens het verblijf van hun familielid in de voorziening.
De vragen gaan zowel over de zorg- en dienstverlening als over de infrastructuur en de inspraakmogelijkheden. De resultaten geven een beeld hoe de familieleden van onze bewoners de zorg- en dienstverlening hebben ervaren.

De geanonimiseerde resultaten van de exit enquêtes vindt u hier:

Ons kwaliteitsbeleid