Onze visie op leven en zorg

In één oogopslag tonen we de overkoepelende visie van het WoonZorgCollectief op leven en zorg: een wisselwerking van waarden en normen die volgens ons nodig zijn om kwaliteitsvolle zorg te bieden, zinvol te leven en met goesting te komen werken.

Onze visie is zowel een streefdoel als een richtlijn waarop we geankerd zijn. Wij nodigen iedereen – bewoners, familie en medewerkers – uit om hieraan deel te nemen.