Kwaliteitsindicatoren

Sinds 2013 registreren alle woonzorgcentra in Vlaanderen kwaliteitsindicatoren voor het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. De bedoeling van dit periodiek meetinstrument is om een beeld te schetsen van de kwaliteit van de zorg in een voorziening.

De indicatoren worden met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd. Zo houden de cijfers geen rekening met de zorggraad. Zo is de kans op de aanwezigheid van doorligwonden (decubitus) of gewichtsafname bijvoorbeeld hoger in voorzieningen (zoals het WoonZorgCollectief) die zich richten op zwaar zorgbehoevende ouderen.

Ook bepaalde beleidsbeslissingen beïnvloeden de resultaten. In het WoonZorgCollectief voeren we bewust een fixatie-arm beleid. Dit beleid heeft voor de bewoner heel wat comfortvoordelen, maar heeft wel als nadeel dat het risico op valincidenten toeneemt. Tot slot gaan deze indicatoren telkens over één specifiek kwaliteitsaspect en zijn het veelal momentopnamen gedurende één dag of gedurende een korte periode.

De indicatoren zijn dus zeker nog voor verbetering vatbaar, maar geven ons al wel de kans om specifieke items te vergelijken met andere woonzorgcentra van het WoonZorgCollectief of ruimer, met de andere woonzorgcentra van Vlaanderen. Ook kunnen we onze evolutie in dit kwaliteitstraject opvolgen. En daar hebben onze bewoners en gebruikers alleen maar baat bij.

In de onderstaande tabellen vindt u de het gemiddelde van de woonzorgcentra van het WoonZorgCollectief vergeleken met het algemene gemiddelde van de Vlaamse woonzorgcentra van 2022:

Decubitus of doorligwonde

WoonZorgCollectief Vlaamse WZC
% bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4, of onbepaald 1,7% 2,3%
% bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4, of onbepaald ontstaan in WZC 1,0% 1,5%

Onbedoeld gewichtsverlies

WoonZorgCollectief Vlaamse WZC
% bewoners met 5% of meer in één maand (maart-april) onbedoeld gewichtsverlies 2,4% 3,2%
% bewoners met 10% of meer in een periode van 6 maanden 5,4% 3,9%

Valincidenten in één maand

WoonZorgCollectief Vlaamse WZC
% bewoners met één of meer valincident(en) in één maand tijd deel een voorjaar dan 18,3% 14,5%
% bewoners met twee of meer valincidenten 5,8% 4,5%

Fysieke fixatie (drie-dagen-telling)

WoonZorgCollectief Vlaamse WZC
% bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg 15,4% 14,8%
% bewoners dat ‘s nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg 27,4% 33,5%
% bewoners dat overdag het bedhekken toegepast kreeg 5,6% 4,7%
% bewoners dat ‘s nachts het bedhekken toegepast kreeg 24,8% 31,8%
% bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg 2,0% 2,2%
% bewoners dat ‘s nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg 0,0% 0,0%

Medicatie

WoonZorgCollectief Vlaamse WZC
% bewoners dat in de afgelopen 7 dagen te maken had met minimaal één medicijnincident 1,1% 0,0%

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg

WoonZorgCollectief Vlaamse WZC
% bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming

met de voorkeuren van de bewoner

69,4% 62,2%
% bewoners waar het WZC een voorstel gedaan heeft om, indien de bewoner dit wenst,

een vertegenwoordiger aan te wijzen

76,4% 71,5%
% bewoners waarbij de wensen van de bewoner m.b.t. de zorg rond het levenseinde zijn bevraagd 77,9% 72,0%
% bewoners waarbij een zorgplan is opgemaakt o.b.v. de bevraagde wensen van de bewoner

m.b.t. de zorg rond het levenseinde

72,6% 68,9%
Aantal bewoners overleden in het woonzorgcentrum 83,2%
82,1%

Zorgmedewerkers

WoonZorgCollectief Vlaamse WZC
% gevaccineerde zorgmedewerkers met een contract op 1.12 en waarbij de vaccinatie betaald

is door het woonzorgcentrum

55,9% 50,0%

Ons kwaliteitsbeleid