Het WoonZorgCollectief is een samenwerking tussen vzw Compostela, vzw De Wijtshage, vzw Welvaart en OCMW Brecht:

Er bestaan reeds lange tijd een informele samenwerking en vriendschappelijke contacten tussen de verschillende organisaties. Om het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit van bestuur en beleid werd beslist de bestaande samenwerking te formaliseren en werd in 2014 een overeenkomst opgesteld en ondertekend door alle betrokken partijen. In 2015 kreeg deze groepering de naam WoonZorgCollectief.

De groepering WoonZorgCollectief betekent een samenwerkingsverband en geenszins een fusie. Dit wil zeggen dat elke voorziening haar eigenheid en bestuurlijke en financiële autonomie behoudt. Alle voorzieningen zijn gelijkwaardig en zijn een meerwaarde voor de groepering. De voorzieningen gaan met deze samenwerking een duurzaam engagement aan gebaseerd op overleg en transparantie.

Door samen te werken trachten we onze kwaliteitsvolle zorg voor ouderen naar een hoger niveau te tillen en een sterke positie te behouden binnen de ouderenzorg.

We werken samen op allerlei domeinen:

  • bewoners en gebruikers: afstemmen van zorgbeleid en zorgaanbod, opstellen van procedures, afnemen van tevredenheidsenquêtes, uitwisselen van zinvolle activiteiten en kwaliteitsprojecten, samen innoveren,…
  • medewerkers: organiseren van vormingen, training en opleidingsinitiatieven op groepsniveau, uitwisselen van experten en medewerkers met specifieke competenties, gezamenlijke personeelsfestiviteiten, vieringen of symposia,…
  • management: deelname aan interne en externe overlegstructuren, afstemmen van beleid en visie, benchmarking, samenaankoop, ondersteuning bij bouwwerken, opmaak dossiers,…
  • overheid: als één groep met één standpunt bij representatie en belangenbehartiging binnen en buiten de sector.

Het WoonZorgCollectief biedt aan valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen een zeer grote waaier aan thuisondersteunende en thuisvervangende diensten en voorzieningen:

  • 852 woongelegenheden in 9 woonzorgcentra
  • 20 woongelegenheden in 6 centra voor kortverblijf
  • 313 assistentiewoningen in 8 groepen van assistentiewoningen
  • 60 verblijfseenheden in 4 dagverzorgingscentra
  • 3 lokale dienstencentra

De voorzieningen van deze groepering kunnen samen rekenen op ongeveer 900 medewerkers en meer dan 260 vrijwilligers die zich inzetten voor de zorg van bewoners en gebruikers.

Dagelijks dragen we zorg voor zo’n 1300 ouderen.


10 Woon- en zorgcentra voor ouderen in de provincie Antwerpen

Het WoonZorgCollectief is een samenwerkingsverband tussen de tien bovenstaande voorzieningen. Deze voorzieningen zetten zich samen in om ouderen een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening te bieden in een aangename woon- en leefomgeving en om een fijne werkplek te zijn voor al haar medewerkers en vrijwilligers.