Het WoonZorgCollectief is een samenwerkingsverband en geenszins een fusie. Dit wil zeggen dat elke voorziening haar eigenheid en bestuurlijke en financiële autonomie behoudt. Alle voorzieningen zijn gelijkwaardig en zijn een meerwaarde voor de groepering. De voorzieningen gaan met deze samenwerking een duurzaam engagement aan gebaseerd op overleg en transparantie.

Wat is onze missie?

Lees onze visie op samenwerking

Lees onze visie op leven en zorg

Het WoonZorgCollectief – Onze voorzieningen