Meten van kwaliteit in het WoonZorgCollectief

Het spreekt voor zich dat de voorzieningen van het WoonZorgCollectief streven naar een zo hoog mogelijk niveau van kwaliteit in de zorg- en dienstverlening. Om te voldoen aan de vragen en verwachtingen van onze bewoners en gebruikers zijn we continu op zoek naar kleine en grote initiatieven om de kwaliteit, de tevredenheid en het welbevinden van onze gebruikers te vergroten.

De dagelijkse feedback die we van bewoners, familie en mantelzorgers, huisartsen, … op de werkvloer mogen ontvangen, vinden we voor de evaluatie van onze kwaliteit enorm belangrijk. We hebben oog voor het complimentje maar ook voor de kritische kanttekening. Tevens maken we in onze organisaties gebruik van verschillende meetinstrumenten om onze kwaliteit te evalueren, te borgen en te verbeteren.

Ons kwaliteitsbeleid