Teambuilding

Samenhorigheid tussen onze collega’s is de essentiële bouwsteen!

Het WoonZorgCollectief hecht veel belang aan een goede onderlinge samenwerking, vertrouwen en groepsdynamiek tussen haar medewerkers. We kunnen binnen onze voorzieningen terecht spreken van een hecht team dat goed op elkaar is ingespeeld! Medewerkers gaan open en eerlijk met elkaar om en zijn zich erg bewust van de sterkte van een goed team. Ze beseffen dat ze samen veel meer kunnen bereiken dan alleen.

Om de teamgeest onder de collega’s te versterken organiseren we jaarlijks verschillende festiviteiten:

  • een personeelsfeest of een uitstap naar een optreden 
  • sommige medewerkers nemen jaarlijks deel aan de sportactiviteit ‘Run To Walk Again’, een estafette waarbij ze in teamverband lopen voor mensen met een fysieke beperking. Tijdens deze run gaan solidariteit, sportiviteit, een leuke sfeer en teamspirit hand in hand!
  • een teambuildingsactiviteit met de collega’s