Opleidingen

Omdat de talenten van onze medewerkers het verschil maken!

Binnen de voorzieningen van het WoonZorgCollectief hechten we veel belang aan een goede opleiding en kennis van onze medewerkers. Daarom kunnen onze medewerkers jaarlijks verschillende opleidingen volgen zodat ze dagelijks een aangepaste, individuele zorg aan onze bewoners aanbieden.

Onze medewerkers vinden het heel belangrijk om een hecht team te zijn, dat goed op elkaar is ingespeeld. Sonia Cautereels, directeur van WZC Czagani, zegt over haar team: “Er is nooit iets te veel voor hen, ze zetten onder alles hun schouders en ervaren nieuwigheden en valkuilen eerder als een uitdaging dan als een probleem.”

 

Werken én studeren

Elk jaar zijn er verschillende medewerkers die werken en studeren combineren. Ze doen dit door beroep te doen op tal van initiatieven die ervoor zorgen dat dit financieel mogelijk is.

Wie weet kom je wel in aanmerking voor …

… het Vlaams Opleidingsverlof?  Indien je opleiding wordt erkend door de Vlaamse overheid en je minstens halftijds werkt, heb je als werknemer recht op een aantal uren opleidingsverlof. Die kan je inzetten om les te volgen, te studeren of examens af te leggen. De concrete planning en opvolging gebeurt altijd in overleg met je werkgever.

project 600/360? Als je reeds werkt in de zorgsector en graag verpleegkunde wil studeren, kom je misschien in aanmerking voor één van deze opleidingsprojecten. Omwille van het tekort in de sector krijgen verpleegkundigen in spe extra ondersteuning om hun opleiding succesvol af te ronden.