respect De ouderen waarvoor wij zorgen, verdienen het grootste respect en dit doen wij door rekening te houden met hun identiteit en hun gewoonten én door op een waardige manier met hen om te gaan.
Een warme zorg voor ouderen, daar gaan we voor, steeds met de glimlach!
Deskundigheid zien we niet enkel als het technisch correct uitvoeren van je job. Met je kennis, je vaardigheden en je talenten ga je aan de slag. We verwachten geen routinewerk van je maar aangepaste, individuele zorg.
Flexibel en creatief ga je, samen met je team, op zoek naar oplossingen en initiatieven.