Wie zijn wij ?

Het WoonZorgCollectief is een samenwerking tussen

vzw Compostela

 • WZC Compostela te Borsbeek
 • WZC Cantershof te Hove
 • WZC Czagani te Broechem
 • GAW Cavell te Antwerpen
 • WZC Cocoon te Antwerpen
 • WZC Cleo te Berchem

vzw De Wijtshage

 • WZC De Wijtshage te Rumst

vzw Welvaart

 • WZC Welvaart te Kapellen
 • WZC Eikendal te Kapellen

OCMW Brecht

 • WZC Sint-Maria te Brecht

Er bestaan reeds lange tijd een informele samenwerking en vriendschappelijke contacten tussen de verschillende organisaties. Om het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit van bestuur en beleid werd beslist de bestaande samenwerking te formaliseren en werd in 2014 een overeenkomst opgesteld en ondertekend door alle betrokken partijen. In 2015 kreeg deze groepering de naam WoonZorgCollectief.

De groepering WoonZorgCollectief betekent een samenwerkingsverband en geenszins een fusie. Dit wil zeggen dat elke voorziening haar eigenheid en bestuurlijke en financiële autonomie behoudt. Alle voorzieningen zijn gelijkwaardig en zijn een meerwaarde voor de groepering. De voorzieningen gaan met deze samenwerking een duurzaam engagement aan gebaseerd op overleg en transparantie.

Door samen te werken trachten we onze kwaliteitsvolle zorg voor ouderen naar een hoger niveau te tillen en een sterke positie te behouden binnen de ouderenzorg.

We werken samen op allerlei domeinen:

 • bewoners en gebruikers: afstemmen van zorgbeleid en zorgaanbod, opstellen van procedures, afnemen van tevredenheidsenquêtes, uitwisselen van zinvolle activiteiten en kwaliteitsprojecten, samen innoveren,…
 • medewerkers: organiseren van vormingen, training en opleidingsinitiatieven op groepsniveau, uitwisselen van experten en medewerkers met specifieke competenties, gezamenlijke personeelsfestiviteiten, vieringen of symposia,…
 • management: deelname aan interne en externe overlegstructuren, afstemmen van beleid en visie, benchmarking, samenaankoop, ondersteuning bij bouwwerken, opmaak dossiers,…
 • overheid: als één groep met één standpunt bij representatie en belangenbehartiging binnen en buiten de sector.

Het WoonZorgCollectief biedt aan valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen een zeer grote waaier aan thuisondersteunende en thuisvervangende diensten en voorzieningen:

 • 852 woongelegenheden in 9 woonzorgcentra
 • 20 woongelegenheden in 6 centra voor kortverblijf
 • 313 assistentiewoningen in 8 groepen van assistentiewoningen
 • 60 verblijfseenheden in 4 dagverzorgingscentra
 • 3 lokale dienstencentra

De voorzieningen van deze groepering kunnen samen rekenen op ongeveer 900 medewerkers en meer dan 260 vrijwilligers die zich inzetten voor de zorg van bewoners en gebruikers.

Dagelijks dragen we zorg voor zo’n 1300 ouderen.

 

Onze visie op samenwerking

De tien voorzieningen van het WoonZorgCollectief streven dezelfde doelstellingen na, namelijk het realiseren van een kwaliteitsvolle zorg voor ouderen en een fijne werkplek voor medewerkers. Samenwerken doen we concreet door:
blokje1Respect voor eigenheid
Deze samenwerking heeft niet als doel te kopiëren maar wel om respect op te brengen voor verscheidenheid en de differentiatie te zien als een meerwaarde.

blokje2Elkaar inspireren
Samenwerken inspireert en stimuleert elkaar.

blokje3Ervaringen uitwisselen
Via beleidscellen, intervisiegroepen, gemeenschappelijke overlegmomenten, …

blokje4Elkaar helpen
Onze tien voorzieningen helpen elkaar door medewerkers en expertise uit te wisselen, door materiaal uit te lenen, door gezamenlijk dossiers te behandelen, …

blokje5Samen sterk
Door onze krachten te bundelen en onze troeven te delen staan we sterk, kunnen we meer bereiken en hebben we een relevante stem in de maatschappij.

blokje6Open sfeer en communicatie
In alle openheid kan men zijn mening kenbaar maken en dit zowel over geboekte successen als over valkuilen en ontgoochelingen.

blokje7Samenhorigheid
Onze werking straalt dynamiek en energie uit, maar anderzijds creëren we ook een gevoel van veiligheid en stabiliteit.

blokje8Samen dingen doen
Door de schaalgrootte kunnen activiteiten gemeenschappelijk georganiseerd worden.

blokje9Benchmarking
Niet om een ranking van de “best presterende” te bekomen, wel om van elkaar te leren en iedereen naar een hoger niveau te tillen.

blokje10Blik op de toekomst
De samenwerking tussen onze tien voorzieningen is een noodzakelijke basis om klaar te staan voor de toekomst.
Er is een sterk team nodig om mee te werken, na te denken en beslissingen te nemen.

Met onze tien voorzieningen, waar 900 medewerkers zich dagdagelijks met heel veel goesting inzetten, zijn we ervan overtuigd over zo een sterk team te beschikken!


10 Woon- en zorgcentra voor ouderen in de provincie Antwerpen

Het WoonZorgCollectief is een samenwerkingsverband tussen de tien bovenstaande voorzieningen. Deze voorzieningen zetten zich samen in om ouderen een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening te bieden in een aangename woon- en leefomgeving en om een fijne werkplek te zijn voor al haar medewerkers en vrijwilligers.