Ons hart klopt voor u!

Op 7 december 2020 lanceerde Zorgnet-Icuro de communicatiecampagne ‘Ons hart klopt voor u’.Ons hart klopt voor u

Centraal staan mens en zorg wat wordt onderschreven door deze zes engagementen:

  • Hier krijgt u persoonlijke zorg: afgestemd op uw noden, want ons hart… klopt voor u
  • Hier vindt u een hartelijke thuis: we creëren een veilige, warme en vertrouwde omgeving en bouwen zo mee aan een nieuwe thuis
  • Hier werken warme, gemotiveerde én deskundige mensen: zij geven echt om u en om elkaar
  • Hier bespreken we uw zorgtraject zoveel mogelijk in dialoog: zowel met u als met uw naasten
  • Hier staan uw levenskwaliteit en uw welzijn centraal: we gaan er steeds respectvol en verantwoordelijk mee om
  • Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg én onze medewerkers: dat is de kern van ons sociaal ondernemerschap

Wij willen met het WoonZorgCollectief ook dit label ‘Ons hart klopt voor u’ dragen en doen de belofte om achter deze zes engagementen te staan! Hiermee tonen we aan de buitenwereld én aan elkaar dat wij kwaliteitsvolle en betrouwbare ouderenzorg aanbieden en ons met hart en ziel inzetten om onze bewoners met de best mogelijke en veilige zorg te omringen.

Alle voorzieningen met dit label zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk van zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg vanuit het hart bieden. Negen van de tien voorzieningen van het WoonZorgCollectief zijn lid bij Zorgnet-Icuro en willen hun steentje bijdragen om de social non-profit sector kenbaar te maken.

Er is een website opgericht, www.onshartkloptvooru.be, waar u informatie vindt over alle deelnemende voorzieningen. Dezelfde informatie vindt u uiteraard ook op onze website terug:

We gaan samen met al onze medewerkers voor echte levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving. Want ons hart klopt voor u!

 

Heeft u vragen over de campagne? Of over de werking van de voorziening? Spreek gerust een medewerker hierover aan, we zijn altijd bereid om te luisteren.