Inhuldiging nieuwe tuin met Mariabeeld

Op zaterdag 8 juni werd de nieuwe tuin met Mariabeeld ingehuldigd. Eerst verzamelden we met z’n allen aan de receptie. Daar kreeg iedereen een glazen potje met een brandend kaarsje in. Vanaf dan was het wachten tot het zou stoppen met regenen. En we hadden geluk; vrij snel was de regenbui overgetrokken en konden we over het terras naar de nieuwe tuin wandelen.

Eerst was er een kleine officiële plechtigheid waarbij Sonia en Marina een lint mochten doorknippen. Hierna verzamelde iedereen rond het Mariabeeld en werd er een Marialied gezongen. Uit schrik dat het snel terug zou gaan regenen, haastte iedereen zich naar de grote zaal. Daar stond een glaasje cava of fruitsap te wachten.

Tot slot volgde nog een speech van Sonia en Marina. Na een gezellige, gemoedelijke en aangename namiddag trok iedereen weer huiswaarts. Het was gezellig!