Assistentiewoningen

Thuis in Borsbeek

Naast het woonzorgcentrum biedt Compostela 30 assistentiewoningen aan. Deze assistentiewoningen vormen de uitstekende oplossing voor zelfredzame 65-plussers die zelfstandig willen blijven wonen in een sociale en veilige omgeving, maar zo nodig beroep willen doen op deskundige hulp, die geboden kan worden vanuit het woonzorgcentrum.

De assistentiewoningen zijn verbonden aan het woonzorgcentrum. De aanwezigheid en dienstverlening van een woonassistent biedt de nodige ondersteuning bij allerlei vragen en zorgen. Voor een rondleiding en meer informatie kan u contact opnemen op het nummer 03 366 50 90.