Vaccinatie Covid-19

Heden zijn alle bewoners en familieleden op de hoogte gebracht van de procedure omtrent de vaccinatie tegen COVID-19.  Op 19 januari 2021 zal Cantershof alle vaccins tegen COVID-19 in ontvangst nemen.  Op woensdag 21 januari 2021 zullen alle bewoners die hun toestemming hebben gegeven kunnen gevaccineerd worden met het Pfizer-BioNTech vaccin. Op woensdag 10 februari 2021 wordt de tweede vaccinatie voorzien, zodat de procedure dan is afgerond.  De vaccinatie wordt toegediend door onze CRA-arts Dr. Bols.  

Omwille van organisatorische redenen zal er tijdens de vaccinatiemomenten geen bezoek of wandeling mogelijk zijn op 20 januari en 10 februari.  Indien u op deze momenten reeds een bezoek had ingepland, zal u door iemand van ons animatieteam gecontacteerd worden om eventueel een nieuwe afspraak in te plannen.