Maatregelen tegen het coronavirus

Wereldwijd heerst er bezorgdheid over het nieuwe coronavirus, COVID-19. Ook in België is er een toenemende ongerustheid nu er steeds meer meldingen zijn over effectieve besmettingen.

Gezien de bijzondere aandacht voor bewoners en gebruikers in woon- en zorgcentra wensen wij u graag op de hoogte te brengen van de maatregelen die wij nemen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Wij vragen daarom om:

  • Zeer regelmatig uw handen grondig te wassen met water en zeep.
  • In het geval u toch zou hoesten of niezen, een papieren zakdoekje te gebruiken en dit onmiddellijk weg te gooien in een afsluitbare vuilbak.
  • Zodra u zich ziek voelt, dit te melden aan de verpleging.
  • Elkaar gedurende de volgende weken niet te begroeten door elkaar een hand of een kus te geven.
  • Uw familieleden die de voorbije week in een risicogebied in het buitenland hebben verbleven of die zich griepachtig voelen, gedurende de volgende weken te vragen een bezoekje aan het woonzorgcentrum even uit te stellen.

HANDHYGIËNE VOOR ALLE BEZOEKERS

Wij voorzien aan onze hoofdingang ontsmettingsproduct waarmee u voor en na het bezoek uw handen desinfecteert, ofwel begeeft u zich tot de dichtstbijzijnde gelegenheid om uw handen te wassen met water en zeep.

Indien u vragen heeft in verband met het coronavirus, aarzel niet om contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige, met de medewerkers aan het onthaal of met de directie. Zij helpen u graag verder.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Draag zorg voor jezelf en zo ook voor anderen.

Geplaatst in nieuws