De warmste week beëindigd

Onze bewoners hebben de cheque bezorgd aan de organisatoren van de warmste week.

IEDEREEN VAN HARTE BEDANKT VOOR DE STEUN

Bekijk onze bv’s via  DeWarmsteWeek