De warmste week

Onze bewoners hebben de cheque bezorgd aan de organisatoren van de warmste week.

IEDEREEN VAN HARTE BEDANKT VOOR DE STEUN !!!

Bekijk onze BV’s via  DeWarmsteWeek